Fôrprodukt

Fôr til Larver

Vi lager et fôrsubstrat til larvene til Invertapro. I sammarbeid har vi planer om å utvikle vårt fôrprodukt slik at larvene får enda bedre vekstvilkår i årene fremover. 

Fôr til Husdyr

Dette er et uviklingsprosjekt vi jobber med.
Ta gjerne kontakt.

Fôr til Mikroorganismer

Greentech Innovators lager et substrat av våre matressurser. Dette bruker de til å dyrke frem encelleprotein. Verden vil trenge dette fremover, men feltet er enda preget av mye forskning og modige entreprenørerer.

Kontakt oss