Det handler om mat

Senter for oppsirkulering av matressurser

Dette gjør vi


Vi lager matingredienser og  fôr av vegetabilske matressurser. Matressursene er av ulike grunner blitt matavfall, enten i starten av eller senere i verdikjeden, men vi ser potensialet. I en kontrollert og hygienisk prosess kverner vi dem i ulike kvaliteter, stabiliserere, vakuumerer/pakketerer, og dokumenterer. De ferdige ingrediensene inngår i ny produksjon av matvarer, eller går til dyrefôr.

Produktene våre

Mat til Mennesker

Matingrediensene våre kommer fra friske grønnsaker,
frukt og bær, som vi gjør om til mos og puré.
Vi produserer foreløpig fra gulrøtter og moreller,
men vi planlegger for flere typer råvarer.
Mosene våre inngår i digge bakervarer fra MER ENN.


Fôr til flere

Fôret vårt er laget av blandete vegetabilske matressurser.
Vi produserer foreløpig til larveproduksjon hos Invertapro. 
Vi planlegger å videreutvikle fôrsatsningen vår
- og så for andre husdyr.

11 tonn plommer unngikk døden

Men venter fremdeles på nytt liv. Vi er på saken!

Hvem er vi?

Kompetente og pålitelige verdidrevne mennesker

Daglig leder og idrettsmann

Produkssjonsleder og jeger

Torkel Pedersen

Produksjonsansvarlig og pratmaker

Daniel Sandven

Produksjonsmedarbeider og ballfører

Aiden Short

Produksjonsmedarbeider og høflig type

Strategi, kommunikasjon og lekemenneske